Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2012

bezrewelacji
Porażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowania.
— Richard Exely
Reposted frombemotivated bemotivated
bezrewelacji
1800 0df0
Reposted fromolvide olvide vialost-in-space lost-in-space
bezrewelacji
7914 8a28
Reposted fromchristi christi vialadies ladies
bezrewelacji
6764 e927
Reposted fromslodziak slodziak vialadies ladies
bezrewelacji
bezrewelacji
Reposted fromdanio danio vialadies ladies
bezrewelacji
Reposted fromknwk knwk vialadies ladies
bezrewelacji
dużo alkoholu, dużo seksu, wysoka kultura odpowiednia na wakacje.
— ogarniamy.

July 30 2012

bezrewelacji
Reposted fromlovelyberry lovelyberry
bezrewelacji
3290 6bc5
Reposted fromdoubleapple doubleapple
bezrewelacji
Jeden zwykły dzień może zmienić życie 
Jeden zwykły dzień może zmienić świat
Jeden zwykły dzień może dać Ci siłę
Jeden zwykły dzień zamienia zamki w piach
— Diox "Jeden zwykły dzień"
Reposted fromworldsapart worldsapart
bezrewelacji
Boję się, że się z ciebie nie wyleczę, że do końca życia będę porównywał wszystkich do ciebie, że za każdym razem gdy usłyszę tę-piosenkę-co-to-mi-się-kojarzy-dobrze, że zawsze w mojej głowie będziesz ty. Kiedyś chciałem, dzisiaj nie chcę. A ty wciąż tkwisz. Ty tkwisz, a ja chcę spać.
http://non-writer.blogspot.com/2011/06/palpitacje.html
Reposted fromwowlovely wowlovely
bezrewelacji
5349 64f0
Reposted fromretaliate retaliate
bezrewelacji
5538 1efd
Reposted fromretaliate retaliate
bezrewelacji
6351 fd13
Reposted fromkatt katt viamore-than-a-memory more-than-a-memory

July 29 2012

bezrewelacji
Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromxxoxxo xxoxxo

July 26 2012

bezrewelacji
bezrewelacji
5454 4b9f
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viaretaliate retaliate
bezrewelacji
Reposted fromelegy elegy vialadies ladies
1791 0701 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl